Kontakt

Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej.

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem:
https://epk.sarp.pl

Wszelką korespondencję pisemną dozwoloną niniejszym Regulaminie należy kierować na adres:

Oddział Warszawski
Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

Sekretarz Sądu Konkursowego:
arch. Agnieszka Lewandowska
agnieszka.lewandowska@sarp.warszawa.pl