Sąd Konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 11 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

1. Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

2. Sędzia referent:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

3. Asystentka Sędziego referenta:
dr arch. kraj. Kinga Kimic

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

Członkowie:

4. arch. Dominik Górecki
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

5. arch. Małgorzata Nowaczyk
Sędzia ze strony Organizatora, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

6. mgr Magdalena Młochowska
Sędzia ze strony Organizatora, Dyrektor Koordynator ds. zielonej Warszawy

7. arch. Agata Witkowska
Sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

8. mgr Iwona Zwolińska
Sędzia ze strony Organizatora, Dział Wisła Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

9. mgr Renata Niewitecka
Sędzia ze strony Organizatora, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Radna m.st. Warszawy

10. Jacek Jeżewski
Sędzia ze strony Organizatora, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

11. dr arch. kraj. kraj. Mirosław Gajdak
Sędzia ze strony Organizatora, Zespół ds. Programowych Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. Agnieszka Lewandowska
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski